Регламент роботи

Погода в Іванівці

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Курси валют

Курсы валют: курс доллара, евро и российского рубля

Гаряча лінія облради

telef

0-800-507-574


УКРАЇНА

ІВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
ІІ сесії районної ради VІІ скликання
(ІІ пленарне засідання)

01.12.2015                                                                      № 5

Про регламент роботи 
районної ради VІI скликання

У відповідності з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити регламент роботи районної ради VІІ скликання (додається).

2. Контроль за дотриманням виконання положень регламенту покласти на виконавчий апарат та постійні комісії районної ради.

 

Голова районної ради                                                                                                                          Л.М. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ІІ сесії районної ради
VІI скликання
від 01.12.2015 № 5

 

РЕГЛАМЕНТ
Іванівської районної ради  VІІ скликання

РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Районна рада - представницький орган місцевого самоврядування

1. Іванівська районна рада (надалі - Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальних громад району, сіл, селища і приймати від їх імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад“, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

2. Регламент Ради (надалі - Регламент) встановлює порядок діяльності Ради, скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань Ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб Ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.

3. Загальний склад Ради – 26 депутатів.

4. Дотримання даного Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів Ради, органів Ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

1. Рада проводить засідання у сесійній залі Ради (смт Іванівка, вул. Крупської, 1) або в іншому місці, визначеному головою районної ради або його заступником за погодженням з  Президією Ради.

2. Засідання Ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради у встановленому цим Регламентом порядку.

3. Робота районної ради ведеться державною мовою. У разі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, що розповсюджена на території району, регіону. На будівлі районної ради постійно встановлюється Державний Прапор України. У залі пленарних засідань встановлюється Державний Прапор України та Державний Герб України.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.

2. Гласність діяльності Ради забезпечується через офіційне оприлюднення текстів проектів нормативно-правових рішень та прийнятих рішень Ради, висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті Ради.

3. Відкритість та гласність діяльності Ради забезпечується відкритим заслуховуванням звітів голови районної ради, керівників комунальних підприємств району один раз на рік із подальшим публікуванням таких звітів на офіційному веб-сайті Ради.

4. Відкритість та гласність у діяльності Ради забезпечується також через стабільне функціонування офіційного веб-сайту Ради. При функціонуванні веб-сайту Ради повинно бути забезпечено:

- розміщення діючої редакції Регламенту Ради;

- технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з офіційного веб-сайту Ради. При цьому має бути вказано дату розміщення інформації (матеріалів) на офіційному веб-сайті Ради;

- розміщення результатів голосувань Ради, в тому числі поіменних, протоколів засідань Ради та її органів (постійних та інших комісій тощо) зі всіма додатками;

- розміщення в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» проектів нормативно-правових рішень Ради зі всіма додатками;

- розміщення інформації про голову районної ради, його заступника, депутатів, працівників виконавчого апарату, яка включатиме основні біографічні відомості, час і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку, дані про відвідування засідань Ради та засідань комісій Ради;

- розміщення інформації про план роботи Ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання Ради та її органів;

- розміщення звітів голови Ради, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій Ради;

- розміщення звітів керівників комунальних підприємств району.

РОЗДІЛ ІІ.
           ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ РАДИ

                Стаття 4. Організація діяльності

1. Депутат районної ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до районної ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».
          Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії районної ради - з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

2. Депутату районної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов'язків, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення.

Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до трьох помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради чергового скликання.

Помічникам депутата районної ради на підставі особистої заяви депутата, поданої до виконавчого апарату районної ради, видаються посвідчення помічника депутата районної ради. Посвідчення помічникам депутатів районної ради виготовляються за рахунок коштів районного бюджету. У разі припинення повноважень помічника депутат районної ради повідомляє про це виконавчий апарат районної ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення у виконавчий апарат районної ради.

3. Депутат районної ради представляє в районній  раді інтереси територіальної громади району, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат районної ради, крім голови районної ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

4. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до складу яких він входить.

Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
         Кожен депутат в районній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.

Депутат районної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

5. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях  районної ради та її органів, до яких його обрано. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Відсутність депутата на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин, про які він зобов’язаний інформувати виконавчий апарат районної ради.

6. Депутат районної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру голові районної ради та його заступнику;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до чинного законодавства та Регламенту ради;

16) передавати головуючому тексти своїх не виголошених виступів, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь;

17) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.            

Стаття 5. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, голови районної ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до компетенції ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, а також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені на засіданні. Виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.
Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цієї статті.  Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення. 

Стаття 6. Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату районної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади, органи самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до ч.1 ст.21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Стаття 7. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через виконавчий апарат районної ради. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або надана депутатові особисто. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Стаття 8. Депутатські групи

       Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Депутатська група може бути утворена на визначений термін або на термін скликання в будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання, за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатські групи складаються не менше як з п’яти депутатів ради.
Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Керівник депутатської групи входить до складу Президії районної ради.

Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, із зазначенням її назви, мети, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 9. Депутатські фракції

Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради. З числа членів депутатської фракції обирається керівник фракції, який входить до складу Президії районної ради. Порядок роботи депутатської фракції, вступу до фракції та виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник письмово повідомляє виконавчий апарат районної ради (чи секретаріат сесії). Це повідомлення підписує і депутат щодо якого воно подається або лише уповноважений представник депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної  ради.

 Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

РОЗДІЛ ІІІ.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ,
ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ

Стаття 10. Голова районної ради

 Голова районної ради є головною посадовою особою в раді, обирається з числа депутатів таємним голосуванням у межах строку повноважень районної ради.

Повноваження голови районної ради визначаються чинним законодавством, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

При здійсненні наданих повноважень голова районної ради є підзвітним перед радою.

Щорічно голова районної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою діяльність.

Конкретна дата звіту перед радою визначається на засіданні Президії ради.

Голова районної ради в міжсесійний період видає розпорядження з питань, передбачених ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з питань звільнення керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району за їх власним бажанням, угодою сторін  та призначення виконуючих їх обов’язки.

Стаття 11. Заступник голови районної ради

         Заступник голови районної ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до  припинення  ним   повноважень   депутата   ради відповідного  скликання, крім випадків дострокового припинення ним повноважень.

         Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

Заступник голови районної ради, в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови відповідної ради.

РОЗДІЛ ІV.
ПОСТІЙНІ І ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 12. Постійні комісії районної ради

1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

      Постійні комісії ради обираються нею на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

2. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість і порядок організації їх роботи визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити:

- назву постійної комісії;

- прізвище, ім’я та по батькові кандидатів на посаду голови відповідної постійної комісії та членів постійної комісії;

3. Постійні комісії районної ради охоплюють усі сфери діяльності, пов'язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, їх перелік визначається відповідним рішенням районної ради.

4. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Положенням про постійні комісії районної ради», що затверджується відповідним рішенням районної ради не пізніше ніж на другій сесії новообраної ради.

 Депутат районної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії. Голова і заступник голови районної ради не входять до складу постійних комісій.

5. Робота постійних комісій районної ради здійснюється на підставі затверджених районною радою планів, а також за дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою.

6. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм економічного, соціального і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, організовують розробку депутатами проектів рішень ради та готують висновки з цих питань, її представники виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії за дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

7. Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи районної ради, з урахуванням пропозицій членів комісій, доручень наданих головою районної ради, заступником голови районної ради, та інших питань, ініційованих комісією.

Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії і надається голові або заступнику голови районної ради до відома.

Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії, подавши їх особисто голові комісії або у виконавчий апарат районної ради.

8. Засідання постійної комісії районної ради скликаються головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії.

9. Депутат районної ради, член комісії зобов'язаний бути присутнім на її засіданні і брати в ньому активну участь.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов'язаний попередньо повідомити про це голову комісії, заступника голови районної ради або відповідального працівника апарату районної ради (письмово, усно, за телефоном).

10. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може:

- створювати тимчасові підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і фахівців;

- утворювати підкомісії за галузевим принципом для оперативного та деталізованого вирішення питань та розробки проектів рішень ради.

У такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій.

11. У роботі постійних комісій можуть брати участь запрошені: заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів, підприємств та організацій, які визначені комісією доповідати з питань порядку денного засідання постійної комісії, а також представники підприємств, установ, організацій та громадяни.

Депутати мають право брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу.

12. За результатами вивчення і розгляду питань постійною комісією,  не пізніше 5 днів, складається протокол, який підписується головою та секретарем комісії. У протоколі комісії повинно бути відображено чітку позицію з розглянутого питання й зроблено відповідні висновки та дано рекомендації.

Такі висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності -  заступником голови або секретарем комісії  та в п’ятиденний термін направляються до виконавців.

Витяги із протоколів засідань постійних комісій, завірені печаткою апарату районної ради, надаються згідно з рекомендаціями комісій та на письмове звернення зацікавлених осіб, подане на ім'я  голови районної ради. 

 

Стаття 13. Тимчасові контрольні комісії районної ради

1. Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до її компетенції, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито.

У складі тимчасової контрольної комісії можуть бути представлені за бажанням усі депутатські фракції та групи ради за принципом пропорційного представництва.

Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, в тому числі юридичних осіб, до керівництва яким чи до власності яких депутат або його близькі та рідні особи мають безпосереднє відношення.

2. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради, інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

РОЗДІЛ V.
ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇРАДИ

1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультативно-погоджувальний орган - Президія районної ради, яка утворюється районною радою на строк її повноважень і є її дорадчим органом.

     До складу Президії районної ради входять за посадою:

- голова районної ради;

- заступник голови районної ради;

- голови постійних комісій;

- керівники депутатських фракцій та депутатських груп.

Головою Президії районної ради є голова районної ради, який головує на її засіданнях. Засідання Президії районної ради протоколюються, протокол підписується головуючим (головою районної ради). У разі неможливості присутності на засіданні Президії районної ради когось із голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій та груп, ці постійні комісії, депутатські фракції та групи представляють заступники голів постійних комісій, а також заступники голів фракцій та груп.

2. Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом, підзвітним раді, забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями.

Президія районної ради: 

- розглядає пропозиції з питань порядку денного сесії, затверджує пропозиції щодо переліку питань порядку денного за висновками постійних комісій та робочої групи;

- забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

- координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їх пропозицій і рекомендацій;

- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесію районної ради пропозиції з питань, пов'язаних із реалізацією прав і обов'язків депутатів, розвитку гласності;

- розглядає інші питання поточної роботи районної ради.

3. Президія районної ради попередньо розглядає висновки і рекомендації робочої групи з підготовки чергової сесії стосовно проектів рішень, визначає ступінь їх готовності для розгляду її на пленарному засіданні районної ради.        

4. Засідання Президії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними за наявності більше половини від її складу.

Засідання Президії районної ради веде голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови районної ради.

5. На запрошення Президії районної ради або запрошення її членів, на її засіданнях можуть бути присутніми представники органів державної виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадяни.

6. Президія районної ради приймає свої рішення простою більшістю від присутніх на засіданні, які мають дорадчий характер.

РОЗДІЛ VІ.
СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 14. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій районної ради та пленарних засідань

1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань районної ради.

2. Сесії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3. Сесія може бути також скликана заступником голови ради у таких випадках:

- відповідно до доручення голови районної ради;

- якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

4. У разі, якщо голова районної ради або заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію, на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією районної ради.

5. Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів, населення району через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до її пленарного засідання, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до нього, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

       Повідомлення депутатів районної ради та запрошених здійснюється письмово, усно, телефонограмою не менш як за три дні до дня чергової сесії або протягом дня, що передує дню позачергової сесії.

6. Пропозиції щодо скликання сесії районної ради у позачерговому порядку подаються голові районної ради заступником голови районної ради, головою постійної комісії, однією третиною депутатів районної ради від її складу, головою районної державної адміністрації у письмовому вигляді, із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію і обґрунтуванням необхідності її скликання.

7. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Сесію районної ради відкриває і веде голова районної ради або заступник голови районної ради, або один із депутатів районної ради, якого уповноважила на це сесія районної ради, скликана однією третиною депутатів районної ради від її складу. При обговоренні звіту голови районної ради та при обговоренні питань, що стосуються особисто голови районної ради, сесію веде заступник голови районної ради, або один із депутатів районної ради за дорученням ради, у разі відсутності заступника голови ради.

8. Депутат районної ради зобов'язаний бути присутнім на сесії ради і брати участь в її роботі. У разі неможливості прибуття на сесію, депутат зобов'язаний повідомити про це голову районної ради, заступника голови районної ради або працівників апарату районної ради до початку роботи сесії (письмово, усно, за телефоном).

У роботі сесії районної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою.

На пленарне засіданні районної ради можуть бути запрошені: голова райдержадміністрації, керівники її відділів та управлінь, голови сільських рад та міський голова, керівники підприємств, установ, організацій, депутати різних рівнів рад, представники політичних партій та засобів масової інформації, громадяни.

9. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку пленарного засідання.
         Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє її номер, скликання ради та оголошує підставу до скликання відповідно до цього Регламенту.
На кожній сесії, після її відкриття, перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи сесії відводиться 30 хвилин для навчання депутатів, оголошення звернень, пропозицій  та листів. Для кожного оголошення надається до 3 хвилин. Черговість оголошень встановлює головуючий на пленарному засіданні.

Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.
         Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо сесія не визначилась щодо всіх питань порядку денного, на її пленарному засіданні невідкладно вирішується питання перерви. Пленарне засідання сесії не може перериватися більш ніж на сім днів. Питання перерви в засіданні та її тривалості, дата та час продовження пленарного засідання сесії розглядаються невідкладно радою і рішення стосовно згаданих питань приймається більшістю голосів від загального складу районної ради.

Кожна сесія районної ради починається і завершується виконанням у залі засідань районної ради Державного Гімну України.

Стаття 15. Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії районної ради

1. Право на надання пропозицій до проектів рішень районної ради та ініціативу їх подання на затвердження сесією районної ради мають лише депутати районної ради.

2. Узгодження питань та проектів рішень на розгляд сесії здійснюється постійними комісіями, Президією районної ради, робочою групою, яка утворюється радою з числа депутатів районної ради.

Для підготовки питань постійні депутатські комісії, депутатські групи, фракції, Президія районної ради або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії із залученням представників громадськості, спеціалістів.

3. Проекти рішень з питань готуються депутатами районної ради або головою районної ради. Ініціювання розробки проектів рішень сесії районної ради депутатами районної ради та головою районної ради можливе після попереднього розгляду відповідною постійною комісією та на підставі наданих нею висновків та рекомендацій, які є основою проектів рішень.

4. Проект рішення, який пропонується на розгляд районної ради, повинен складатися із:

- преамбули, яка визначає чітко сформульовану мету прийняття рішення, короткий аналіз та об'єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містить посилання на законодавчі та інші нормативні документи, рішення районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій, які повинна врахувати районна рада при прийнятті рішення;

- вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки виконання рішення;

- якщо рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати), то повинен передбачатися пункт щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із постійних комісій районної ради;

- якщо рішення має нормативний характер або є регуляторним актом, то обов'язковим є передбачення пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію.

5. Проект рішення сесії попередньо друкується суб'єктом його подання і надається для його попереднього обговорення постійній комісії, до відання якої відноситься питання, робочій групі, до депутатських груп та фракцій. Якщо проект передбачає залучення бюджетних коштів, то він також має погоджуватися з начальником  фінансового управління районної державної адміністрації.

До проекту рішення додаються:

- список осіб, яких необхідно запросити на сесію при розгляді цього питання;

- якщо є особливі думки або заперечення по суті проекту рішення з боку осіб, діяльність яких розглядалася, або які візують проект рішення, додається відповідний список осіб;

- за необхідності фінансових витрат для реалізації рішення до проекту додається його економічне обґрунтування.

6. Проекти рішень сесії районної ради подаються депутатами районної ради до виконавчого апарату для їх реєстрації не пізніше ніж за 25 днів до пленарного засідання чергової сесії. У випадку позачергової сесії за - 1 день.

Якщо запропонований проект рішення у зв’язку з проголосованими до нього змінами і доповненнями потребує істотного редагування та узгодження, сесія може прийняти рішення про перерву у засіданні для узгодження проекту з відповідними суб’єктами. Після цього рішення голосується в цілому.

Перший примірник проекту рішення візується виконавцем, керуючим справами виконавчого апарату районної ради,   юридичною службою виконавчого апарату районної ради.

У разі незгоди із проектом рішення, суб’єкт, яким візується проект рішення, має право надати письмовий висновок щодо своїх зауважень до даного проекту рішення, який обов’язково розглядається та приймається до уваги при прийнятті рішення.

7. Робоча група для підготовки чергової сесії утворюється рішенням районної ради у складі депутатів районної ради, представників кожної депутатської фракції. Керівником робочої групи визначається один із голів постійних комісій районної ради в залежності від характеру питань, що плануються до розгляду. До складу робочої групи з підготовки питань сесії входить заступник голови районної ради.

Робоча група для підготовки сесії, на яку виноситься проект районного бюджету, утворюється у складі голів постійних комісій та заступника голови районної ради. Керівником такої робочої групи визначається голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів.

8. Робоча група на першому засіданні розглядає запропоновані проекти рішень, узагальнює пропозиції, що надійшли та пропонує їх для розгляду в постійних комісіях з урахуванням пропозицій.

За необхідності  проводиться доопрацювання документів, їх погодження із зауваженнями та пропозиціями, які надійшли в процесі їх підготовки. Після розгляду проектів рішень постійними комісіями робоча група на другому засіданні узагальнює їх, приймає висновки і рекомендації, і подає їх на розгляд Президії районної ради, яка погоджує перелік питань порядку денного і проекти рішень.

Засідання робочої групи з підготовки сесії районної ради може проводитися спільно з Президією районної ради та постійною комісією районної ради до відання якої віднесене питання. Рішення приймається простою більшістю від присутніх на засіданні членів робочої групи та Президії районної ради або постійної комісії .

9. Суб'єкти підготовки проектів рішень беруть участь в їх обговоренні на всіх етапах: у засіданнях робочої групи, постійних комісій, спеціально утворених підготовчих комісіях, депутатських груп, фракцій і Президії районної ради.

10. На пленарному засіданні сесії районної ради головуючим перед голосуванням по кожному проекту оголошуються висновки робочої групи, постійної комісії, до відання якої відноситься питання.

Поправки до проекту рішення, які виникли в процесі обговорення на пленарному засіданні, надаються головуючому в письмовій формі або в усній формі, якщо це доступно до формулювання викладення усної пропозиції при постановці її головуючим на голосування.

11. Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, доопрацювання рішень, за підсумками голосування на пленарному засіданні сесії,  проводиться суб'єктами підготовки і подання проектів рішень сесії спільно з відповідними управліннями районної державної адміністрації та відділами ради протягом 3-х робочих днів. Контроль за якісним та своєчасним доопрацюванням прийнятих рішень здійснюють виконавчий апарат районної ради та постійна комісія, до відання якої відноситься прийняте рішення.

Рішення районної ради підписує голова районної ради в строк не пізніше 5 днів з дня його затвердження сесією районної ради. Не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття  рішень районної ради, виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення їх до відома населення району через оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради та до виконавців.

Стаття 16. Порядок денний сесії районної ради

1. Пропозиції щодо порядку денного сесії районної ради формуються в порядку, передбаченому цим Регламентом та планом роботи районної ради з урахуванням пропозицій:

- голови районної ради;

- голови райдержадміністрації;

- депутатських фракцій та груп;

- постійних депутатських комісій;

- окремих депутатів;

- робочої групи з підготовки питань сесії;

- Президії районної ради;

- місцевої ініціативи з боку членів територіальної громади.

2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку пленарного засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів присутніх на сесії.

3. Голосування проводиться як за кожною пропозицією про зміну порядку денного, так і за черговістю розгляду питань. Рішення приймаються більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

4. До порядку денного до його затвердження можуть бути включені, за пропозицією голови районної ради, голови райдержадміністрації, заступника голови районної ради, фракцій та постійних комісій, окремих депутатів інші питання у випадках, коли:

- для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів та непередбачених фінансових витрат, а також питання не підлягає обговоренню у порядку визначеному ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- підтверджується наявність у депутатів усіх необхідних матеріалів та не потребує обговоренню у порядку визначеному ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- питання потребує негайного вирішення.

Кожна з таких пропозицій ставиться на голосування і вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість від присутніх депутатів.

5. У порядку ведення кожної сесії ради та регламенті пленарного засідання передбачається час для депутатських запитів, заяв та різного.

Стаття 17. Організація роботи пленарного засідання сесії районної ради

1. Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання сесії, проводиться перед його початком виконавчим апаратом районної ради, а також у ході сесії, в міру її необхідності та після кожної перерви.

2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, а також про запрошених на сесію.

3. Регламент роботи пленарного засідання встановлюється радою.
Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Пленарне засідання ради, як правило, починається о дев’ятій годині і закінчується о чотирнадцятій. Встановлюються перерви до 15 хвилин через кожні 1,5-2 години роботи сесійних засідань і перерва на обід 50 хвилин, якщо інші рішення не прийняті радою.

4. Час для доповідей надається в межах до 20 хвилин; співдоповідей - до 10 хвилин, виступаючим в обговорені по конкретному питанню – до 5 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин.        

 В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії, головуючий має продовжити час конкретному виступаючому.

5. Головуючий на засіданні:

- надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

- організовує обговорення питань;

- ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує порядок у залі засідань, не допускає без дозволу виступів не від мікрофонів та виступів осіб, які не є депутатами.

- слідкує за дотриманням регламенту роботи;

- не допускає будь-якого тиску на депутата при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

- повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

6. З метою забезпечення нормальної роботи пленарного засідання сесії (гласності, об'єктивності, відповідності законам України, даному Регламенту) на початку пленарного засідання, до формування порядку денного, утворюються робочі органи, а саме: лічильна група, секретаріат, юридична група, прес-група.

Пропозиції про кількісний та персональний склади зазначених груп вносяться Президією районної ради або робочою групою разом із проектом порядку денного. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії. Рішення з цих питань приймається відкритим поіменним голосуванням і заносяться до протоколу пленарного засідання районної ради.

Лічильна група (комісія): обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.

Секретаріат сесії: обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, що надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань.

Лічильна група та секретаріат сесії формуються у кількості по дві особи з числа депутатів, які зареєстровані в районній раді. До складу секретаріату сесії можуть входити працівники виконавчого апарату районної ради, що не є депутатами районної ради.

Юридична група: обирається районної радою у кількості 2-х осіб для юридичного забезпечення роботи сесії, надає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань. До складу юридичної групи входять 1 депутат районної ради, а також представник юридичної служби виконавчого апарату районної ради або інший працівник виконавчого апарату, що не є депутатом районної ради та має відповідну фахову підготовку.

7. Реєстрація запрошених здійснюється до початку роботи пленарного засідання. Реєстрацію здійснює виконавчий апарат районної ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні.
          Особи, присутні на пленарних засіданнях районної ради, займають у залі місця, відведені для запрошених. Вони не мають права втручатися в роботу пленарного засідання, зобов'язані не порушувати порядок роботи депутатів, утримуватися від публічного прояву свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Вони мають право виступати, якщо буде дано дозвіл більшістю від присутніх на сесії депутатів.

У випадку порушення порядку (викрики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка тощо), на підставі рішення районної ради та за розпорядженням головуючого, запрошені на засідання особи можуть бути виведені із зали засідань районної ради.

8. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім'я головуючого на пленарному засіданні через секретаріат.

Головуючий може надати слово для виступу і за усним зверненням депутата. На заявах, що надходять від депутатів щодо виступів, секретаріатом проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

Головуючий на пленарному засіданні сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію, і які записалися для виступу.

При цьому депутати районної ради мають право на першочерговий виступ.

Голова районної ради, заступник голови районної ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час із дотриманням регламенту роботи сесії.

Депутат ради може виступати з одного і того ж питання один раз. Ставити запитання, надавати довідки та репліки з одного і того ж питання не більше трьох разів.

Інші форми участі депутата в обговоренні питань на пленарному засіданні не допускаються.

9. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується. В цих випадках надається слово для виступу.

Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:
голові бюджетної комісії районної ради та керівнику фінансового управління районної державної адміністрації - з питань, що стосуються змін до районного бюджету, особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання, в порядку місцевої ініціативи.

10. Перед початком виступу депутат або запрошений зобов'язаний назвати себе. Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, використовувати у своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається, якщо інше рішення не буде прийняте більшістю від присутніх на сесії депутатів.

11. З питань бюджету та соціально-економічного розвитку, які розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь голови відповідної постійної комісії (або декількох постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

12. Обговорення питання, яке розглядає районна рада, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує про кількість депутатів, які записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання текст даного виступу включається до протоколу сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку «До протоколу».                                                                            

13. За рішенням ради, розгляд питання порядку денного сесії, що є виключною компетенцією ради, в разі необхідності, може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією, подаються у раду.

14. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради  розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

15. Робота районної ради ведеться державною мовою. Якщо депутат не володіє державною мовою, дозволяються виступи депутатів на засіданнях районної ради та її органів російською мовою.

Матеріали сесії протоколюються і зберігаються безстроково на цифрових носіях. Копії цих матеріалів можуть бути надані депутату районної ради за його письмовою вимогою, поданою на ім'я голови районної ради із відшкодуванням необхідних на це витрат.

РОЗДІЛ VІІ.
ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

Стаття 18. Види голосування і процедури прийняття рішень районної ради

1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та іншими актами чинного законодавства.

Під час роботи сесії не вноситься повторно на голосування питання, якщо при першому голосуванні за нього не було отримано необхідної кількості голосів.

2. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті Іванівської районної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

3. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів районна рада відкритим поіменним голосуванням обирає з числа депутатів ради лічильну комісію. Кількість членів лічильної комісії, в цьому випадку, визначається районною радою.

4. До лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті до складу керівництва органів, що обираються. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії.
Рішення лічильної комісії про результати таємного або відкритого поіменного голосування приймаються більшістю голосів членів комісії.
Час і місце проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться нею до відома всіх депутатів.

Лічильна комісія перед початком голосування:

- організовує виготовлення бюлетенів для таємного голосування;

- перевіряє наявність кабіни для таємного голосування;

- опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного додержання таємності голосування.

5. Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією за встановленими нею зразками.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутату членами лічильної комісії за списком після пред’явлення посвідчення депутата районної ради.

У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування робиться відмітка і ставиться особистий підпис депутата.

Заповнення бюлетеня проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування.

Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і підраховує голоси. Присутність сторонніх осіб при цьому не допускається.

6. Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатури на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами комісії.

7. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

8. Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

9. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиції, що виникли у депутатів під час обговорення питання на пленарному засіданні  надаються, можуть надаватися як в усній так і в письмовій формі. Секретаріат фіксує внесення поправок в порядку черговості їх надходження. Зазначені поправки обговорюються і вносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

10. Після постановки питання на голосування слово для обговорення з даного питання не надається. Після прийняття рішення проголосоване питання не обговорюється.

11. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 5-ти денний термін з дня їх прийняття.

У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення, виправлення вносяться негайно головою профільної постійної комісії та заступником голови районної ради.

12. Рішення районної ради нормативно-правового характеру, а також звернення та заяви підлягають обов'язковому оприлюдненню через опублікування їх у газеті «Нове життя»» та на офіційному веб-сайті районної ради.

Всі прийняті районною радою рішення підшиваються в протокол сесії і зберігаються в протокольній частині відповідної сесії ради. Кожен депутат має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради.

Кожен депутат має право отримати копію будь-якого рішення ради.

РОЗДІЛ VІІІ.
ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАЙОННОЇ РАДИ 
ТА ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Присутні на пленарних засіданнях районної ради та засіданнях постійних комісій не повинні: користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

      2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого. Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні та (або)  на засіданні постійної комісії звертається до нього з вимогою припинити виступ. Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

3. Під час пленарного засідання або засідання постійної комісії депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів тощо).

4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання або  засідання постійної комісії, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання або засідання постійної комісії, головуючий може поставити на розгляд пленарного засідання або засідання постійної комісії питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні районної ради або на засіданні комісії.

5. Якщо депутат виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської фракції (депутатської групи), головуючий на пленарному засіданні або на засіданні постійної комісії, попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської фракції (депутатської групи), на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні,на засіданні комісії з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні, на засіданні комісії надає слово для репліки депутату або представнику депутатської фракції (депутатської групи) відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

6. Якщо депутат, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до комісії районної ради, до предмета відання якої належать питання регламенту, яка розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком постійної комісії, до предмета відання якої належать питання регламенту, районна рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій (до 3 пленарних засідань, засідань постійних комісій). Це рішення доводиться до відома виборців через районну газету «Нове життя» та офіційний веб-сайт районної ради.

РОЗДІЛ ІX.
КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ 
РАЙОННОЇ РАДИ

Консультативно-методичне та організаційно-технічне забезпечення пленарних засідань районної ради організовує виконавчий апарат районної ради, на вимогу якого відповідними виконавчими органами районної ради, відповідно до плану підготовки сесії, повинні бути забезпечені:

- озвучення  залу засідань;

- безперебійна робота сектора друку та тиражування;

- обладнання місць президії, а також місця для секретаріату, лічильної групи;

- запис пленарного засідання на цифрові носії у сесійній залі.  

РОЗДІЛ X.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИЙНЯТТЯ І ЗМІНИ РЕГЛАМЕНТУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

1. Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення ради.

2. Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

3. Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Усі порушення Регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

4. Неодноразове порушення Регламенту депутатом або головою районної ради є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної  профільної  комісії. За результатами розгляду комісія приймає висновки і рекомендації.